J: Vai jūs strādājat arī svētdienās A: Nē, mēs svētdienās diemžēl nestrādājam